سرمایه گذاری در کانادا

Ontario Entrepreneur

در تورنتو بزرگ اگر معادل ۸۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی دارید و از این دارایی میتوانید ۶۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را دارید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در تورنتو برای خود و خانواده خود اقامت دایم بگیرید.

 برنامه کار آفرینی منطقه ای

در حومه تورنتو، اگر معادل ۴۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی دارید و از این دارایی میتوانید ۲۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را دارید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در حومه تورنتو برای خود و خانواده خود اقامت دایم بگیرید.

برای آگاهی رایگان از شهرها و مشاغل مورد نیاز و اینکه واجد شرایط این برنامه هستید، تماس بگیرید

برنامه کارآفرینی استان Quebec

با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار کانادا مهاجرت دایم خود اشتغالی استان کبک را برای تمامی افراد خانواده خود دریافت کنیداگر حداقل ۲سال سابقه کار خود اشتغالی دارید برنامه دیگری به صاحبان کسب و کار و مدیرانی که پتانسیل ایجاد کسب و کار در زمینه کشاورزی، بازرگانی یا صنعت را دارند، فرصت کارآفرینی و اقامت دائم در استان را می دهد. دارا بودن حداقل ۹۰۰ هزار دلار کانادا و حداقل ۵۱ درصد از سهام یک کسب و کار (خود شخص یا همسر شخص) از مهم ترین شرایط این برنامه است.

برنامه سرمایه گذاری نیوبرانزویک:

برای سرمایه گذاری یا راه اندازی بیزنس در استان نیوبرانزویک دارای شرایط ایده الی هست ونهایتا به اقامت دائم ختم خواهد شد . در این برنامه لازم است متقاضی مبلغ۵۰۰ هزار دلار کانادا دارایی داشته باشد (منقول و غیر منقول با احتساب دلار بانکی) و از این مقدار ۱۵۰ هزار دلار کانادا را بتواند به صورت تمکن مالی سرمایه گذاری کند.

برنامه های اکسپرس انتری اقامت دایم استانی

استان های کانادا طیف گسترده ای از برنامه های کارآفرینی را از طریق Provincial Nominee Programs در اختیار متقاضیان قرار می دهند. مهاجران کارآفرین می توانند در یکی از استانهایی که از طریق سرمایه گذاری یا با قبول طرح تجاری شما امکان مهاجرت را میدهند اقدام به اقامت دایم کنند.

بریتیش کلمبیا

اگر ۶۰۰ هزار دلار کانادا دارایی دارید و از این دارایی میتوانید ۲۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و حداقل ۳ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را دارید ، میتوانید به بهترین و خوش آب و هوای ترین استان کانادا یعنی بریتیش کلمبیا (ونکوور) دائما مهاجرت کنید

چنانچه سابقه کار و یا خود اشتغالی ندارید و حتی نمی توانید شغلی در کانادا پیدا کنید، در صورتیکه بعنوان دانشجو کارشناسی ارشد و یا دکترا در یکی از استان های انتاریو(هر رشته ای) و یا بریتیش کلمبیا(رشته های سلامت و محیط زیست) فارغ التحصیل شوید، میتوانید بدون سابقه کار مستقیما و سریع از طریق برنامه ویژه استانی اکسپرس انتری برای خود و خانواده خود مهاجرت دایم بگیرید.

برنامه کارآفرینی استان Quebec

با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار کانادا مهاجرت دائم خود اشتغالی استان کبک را برای تمامی افرداد خانواده خود دریافت کنیداگر حداقل ۲سال سابقه کار خود اشتغالی دارید برنامه دیگری به صاحبان کسب و کار و مدیرانی که پتانسیل ایجاد کسب و کار در زمینه کشاورزی، بازرگانی یا صنعت را دارند، فرصت کارآفرینی و اقامت دائم در استان را می دهد. دارا بودن حداقل ۹۰۰ هزار دلار کانادا و حداقل ۵۱ درصد از سهام یک کسب و کار (خود شخص یا همسر شخص) از مهم ترین شرایط این برنامه است.

برنامه سرمایه گذاری نیوبرانزویک:

برای سرمایه گذاری یا راه اندازی بیزنس در استان نیوبرانزویک دارای شرایط ایده الی هست و مستقیما به اقامت دائم ختم خواهد شد . در این برنامه لازم است متقاضی مبلغ ۶۰۰ هزار دلار کانادا دارایی داشته باشد (منقول و غیر منقول با احتساب دلار بانکی) و از این مقدار ۳۰۰ هزار دلار کانادا را بتواند به صورت تمکن مالی ارائه دهد.