فرم ارزیابی ویزای کار

حتما قبل از تکمیل فرم، به موارد زیر دقت فرمایید:

  1.  به دلیل ارسال بالای فرمهای ارزیابی، ممکن است پاسخگویی کارشناسان زمان بر باشد؛ لطفا صبور باشید.
  2. اگر قبل ازتکمیل این فرم،رزرو وقت مشاوره انجام داده اید ، در قسمت “توضیحات” انتهای فرم به این مورد اشاره کنید.
  3.  آنالیز شرایط مهاجرت و انتخاب صحیح راه مهاجرت، ارتباط مستقیم با میزان تمکن مالی شما دارد. در صورتی که میزان تمکن مالی خود را به درستی بیان نکنید، درک درستی از پیشنهاد برنامه مهاجرتی به شما را نداریم.
  4. اگر از یک شرکت مهاجرتی ،پیشنهاد های وسوسه کننده کاریابی در کانادا دارید،توصیه میکنیم ،حتما مطلب لینک زیر را مطالعه کنید.
  5. طبق قوانین دولت کانادا، که وکیل رسمی مهاجرت به آن متعهد است، تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت آنالیز امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.