برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک

چنانچه مایل به کاهش هزینه های خانواده و سرمایه گذاری هستید با راه اندازی و یا خرید یک بیزنس در استان نیوبرانزویک سریع تر و با شرایط ایده آل اقامت دائم کانادا را اخذ خواهید کرد.

در این برنامه لازم است متقاضی مبلغ ۶۰۰ هزار دلار کانادا دارایی داشته باشد و از این مقدار ۳۰۰ هزار دلار کانادا را بتواند به صورت تمکن مالی ارائه دهدو حداقل ۳ سال سابقه مدیریت همان تجارت در ۵ سال اخیر داشته باشد.

برای آگاهی رایگان از اینکه واجد شرایط این برنامه هستید، تماس بگیرید.