برنامه کارآفرینی فدرال استارت آپ

اگر ایده جدیدی در شغل و یا تجارت خود دارید که توسط یک موسسه اعتباری خاص در کانادا تضمین شود، می توانید به همراه کارمندان اساسی خود( جمعا ۵ نفر) و اعضای خانواده خودو کارمندانتان (به هر تعداد) به صورت دایم به کانادا مهاجرت کنید این برنامه به مهاجران کارآفرین فرصت توسعه شرکت ها را در کانادا می دهد. متقاضیان با بخش خصوصی سازمان های کانادایی که حامیان استارت آپ محسوب می شوندارتباط پیدا می کنند، تا بتوانند از سرمایه، مشاوره و تجربیات آنها در ایجاد کسب و کار خود بهره ببرند. دارایی لازم بستگی به نوع تجارت شما خواهد داشت این برنامه مستقیما به اقامت دائم شما، خانواده شما ، کارکنان اساسی شرکت شما و خانواده آنها ختم می شود . اعضای ضروری شرکت شما می تواند بعد از دریافت نامه حمایت یا Letter Of Support با ویزای کار راهی کانادا شود.ما میتوانیم با قیمت رقابتی حداکثر طی ۵ ماه نامه حمایت را از سازمان های حامی استارت آپ نظیر انجل ها ونچر و اینکیباتور و..(Angel investor, Venture Capital یا incubator )برای متقاضی دریافت کنیم.

برای آگاهی رایگان از اینکه مشمول این برنامه هستید و هزینه استثنایی این برنامه تماس بگیرید.