برنامه کارآفرینی فدرال استارت آپ

کارآفرینی فدرال

اگر شما فکر جدیدی در شغل و یا تجارت خود دارید که بشود توسط یک موسسه اعتباری خاص در کانادا تضمین شود، می توانید به همراه کارمندان اصلی خود( جمعا ۵ نفر) و اعضای خانواده خود و نیزکارمندانتان (به هر تعداد) به صورت دائم به کانادا مهاجرت کنید این برنامه به مهاجران کارآفرین در کانادا فرصت توسعه شرکت ها را  می دهد. متقاضیان میتوانند با بخش خصوصی سازمان های کانادایی که در اصل حامیان استارت آپ محسوب می شوندارتباط برقرار کنند، تا بتوانند از سرمایه، مشاوره و تجربیات آنها در ایجاد کسب و کار خود بهره مند شوند. میزان دارایی لازم بستگی به نوع تجارت شما خواهد داشت و این برنامه مستقیما به اقامت دائم شما، خانواده شما ، کارکنان اصلی شرکت شما و خانواده آنها منتهی می شود . اعضای ضروری شرکت شما می تواند بعد از دریافت نامه حمایت یا Letter Of Support با ویزای کار راهی کانادا شود.ما میتوانیم با قیمت رقابتی و حداکثر در مدت ۵ ماه نامه حمایت را از سازمان های حامی استارت آپ نظیر انجل ها ونچر و اینکیباتور و..(Angel investor, Venture Capital یا incubator )برای متقاضی دریافت کنیم.

برای آگاهی رایگان از اینکه آیا شما مشمول این برنامه هستید و هزینه استثنایی این برنامه تماس بگیرید.