برنامه کارآفرین سایر استان های کانادا

کارآفرینی

استان های کانادا در رابطه با  برنامه کارآفرینی تقریبا شرایط مشابهی از نظر سوابق مدیریتی و دارایی دارند، اما هر استان تسهیلات و شرایط ویژه ایی برای متقاضیان قائل شده است.در برنامه کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادور New foundland and Labrador امکان شراکت با ۹متقاضی دیگر فراهم شده  درنتیجه هزینه ها بین ۱۰نفر شرکا تقسیم خواهد شد.در برنامه خوداشتغالی کبک Quebec تنها به ۱۰۰هزار دلار دارایی شخصی نیاز است.در برنامه کارآفرینی Northwest Territories شمال غرب کانادا تجربه و تحصیلات مربوط به تجارت کافی است و نیازی به سوابق مدیریتی نمیباشد.با عنایت به اینکه برنامه های کارآفرینی استانی سریع تر و ساده تر منجر به اقامت دائم شما خواهد شد و انتخاب استان با توجه به شرایط و سوابق و تحصیلات شما خواهد بود.
جهت مشاوره رایگان  میتوانید در این خصوص تماس بگیرید.