برنامه کارآفرین سایر استان های کانادا

استان های کانادا در خصوص برنامه کارآفرینی تقریبا شرایط مشابهی از لحاظ سوابق مدیریتی و دارایی دارند، لیکن هر استان تسهیلات و شرایط ویژه آیی برای متقاضیان قایل شده است.در برنامه کارآفرینی نیوفاندلند و لابرادور New foundland and Labrador امکان شراکت با ۹متقاضی دیگر فراهم شده است لذا هزینه ها بین ۱۰نفر شرکا تقسیم خواهد شد.در برنامه خوداشتغالی کبک Quebec صرفا به ۱۰۰هزار دلار دارایی شخصی نیاز است.در برنامه کارآفرینی Northwest Territories شمال غرب کانادا تجربه و تحصیلات مربوط به تجارت کافی است و نیازی به سوابق مدیریتی نیست.با توجه به اینکه برنامه های کارآفرینی استانی سریع تر و سهیل تر منجر به اقامت دایم شما خواهد شد و انتخاب استان با توجه به شرایط و سوابق و تحصیلات شما خواهد بود.
جهت مشاوره رایگان در این خصوص تماس بگیرید.