شان فریزر وزیر جدید اداره مهاجرت کانادا شد

هنگامی که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، کابینه جدید خود را در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ معرفی کرد، وزیر جدید اداره مهاجرت نیز مشخص شد. شان فریزر، وکیل ۳۷ ساله و نماینده سابق پارلمان نوااسکوشیا اکنون وزیر مهاجرت جدید کانادا می باشد. آقای فریزر تا کنون منصب سیاسی در اداره مهاجرت کانادا نداشته است ولی ایشان سمتهای منشی مجلس، قایم مقام نخست وزیر، وزیر امور دارایی، وزیر رفاه و رونق طبقه متوسط و معاون وزیر دارایی  را عهده دار بوده اند.