مقایسه ویزای استارت آپ و برنامه کارآفرینی استان ها

ویزای استارت آپ و کارآفرینی
  1. ویزای استارت آپ یک برنامه فدرال است و شرایط آن در همه  کانادا یکسان است و متقاضی به جز از استان کبک می تواند در همه کانادا ساکن و مشغول به کار شود در صورتیکه شرایط برنامه کارآفرینی ازیک استان به استان دیگر کاملا متفاوت است و سکونت و راه اندازی کسب و کار و توانایی تثبیت اقتصادی تجارت موردنظر یکی از شرایط اصلی برنامه کارآفرینی استانی است.
  2. روش استارت آپ مستقیما منجر به اقامت دائم می شود و کارکنان اصلی نیز بعد از صدور نامه حمایتی می توانند با ویزای کار وارد کانادا شوند اما در اکثر کارآفرینی های استانی متقاضی و خانواده اش با ویزای کار وارد کانادا می شوند و اخذ اقامت دائم کانادا را تنها منوط به تاییدیه استان مربوطه مبتنی  بر راه اندازی کسب و کار موردنظر و استخدام یک و یا دونفر شهروند و یا مقیم دائم کانادا خواهد بود.
  3. در ویزای استارت آپ اقامت دائم کانادا منوط به موفقیت کسب و کار شما نخواهد بود و متقاضی تنها باید اقدامات اولیه برای راه اندازی استارت آپ از قبل ثبت شرکت، ایجاد وب سایت، اجاره دفتر و استخدام نیرو وغیره را انجام دهد اما راه اندازی عملی و موفقیت کسب و کار شرط صدور تاییدیه استان برای اخذ اقامت دائم خواهد بود.
  4. در ویزای استارت آپ متقاضی و هریک از کارکنان اصلی شرکت(جمعا ۵نفر) میبایست دارای آیلتس ۵ در همه ی مهارتها باشند اما نمره آیلتس در برنامه کارآفرینی استانی، از استانی به استان دیگر متفاوت میباشد.مثلا در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا ایلتس ۴/۵ مورد نیاز است.
  5. در ویزای استارت آپ امکان اقامت دائم ۵نفر کارکنان اصلی کسب و کار  بعلاوه خانواده شان فراهم شده است در صورتیکه در کارآفرینی استانی معمولا یک و در صورت وجود شرایط دونفر بعلاوه خانواده شان می‌توانند اقدام نمایند.
  6. در ویزای استارت آپ الزامی به شرکت در مصاحبه نیست مگر اینکه افسر مربوطه به صورت موردی درخواست نماید، اما در اکثر کارآفرینی های استانی مصاحبه با متقاضی جهت احراز قصد و توانایی راه اندازی تجارت ضروری است.
  7. در ویزای استارت آپ نوآوری و خلاقیت نوین یکی از شرایط اصلی است اما در برنامه کارآفرینی نیازی به نوآوری و خلاقیت نمیباشد و حتی کسب و کارهای بسیار سنتی را نیز می توان به کانادا انتقال داد.

برای مشاوره رایگان مبنی براینکه واجد شرایط کدام روش هستید تماس بگیرید.