مقایسه ویزای استارت آپ و برنامه کارآفرینی استان ها

  1. ویزای استارت آپ یک برنامه فدرال است و شرایط آن در سرتاسر کانادا یکسان است و متقاضی به غیر از استان کبک می تواند در سرتاسر کانادا ساکن و مشغول به کار شود در صورتیکه شرایط برنامه کارآفرینی از استانی به استان دیگر کاملا متفاوت است و سکونت و راه اندازی تجارت و توانایی تثبیت اقتصادی تجارت موردنظر یکی از شرایط اساسی برنامه کارآفرینی استانی است.
  2. روش استارت آپ مستقیما منجر به اقامت دائم می شود و کارکنان اساسی نیز پس از صدور نامه حمایتی می توانند با ویزای کار وارد کانادا شوند اما در اکثر کارآفرینی های استانی متقاضی و خانواده هاش با ویزای کار وارد کانادا می شوند و اخذ اقامت دائم کانادا را منوط به تاییدیه استان مربوطه مبنی بر راه اندازی تجارت موردنظر و استخدام یک و یا دونفر شهروند و یا مقیم دائم کانادا خواهد بود.
  3. در ویزای استارت آپ اقامت دائم کانادا منوط به موفقیت تجارت شما نخواهد بود و متقاضی صرفا باید اقدامات اولیه برای راه اندازی استارت آپ از قبل ثبت شرکت، ایجاد وب سایت، اجاره دفتر و استخدام نیرو و….. را انجام دهد لیکن راه اندازی عملی و موفقیت تجارت شرط صدور تاییدیه استان برای اخذ اقامت دائم خواهد بود.
  4. در ویزای استارت آپ متقاضی و هریک از کارکنان اساسی شرکت(جمعا ۵نفر) بایستی واجد آیلتس ۵ در همه ی مهارتها باشند اما نمره آیلتس در برنامه کارآفرینی استانی، از استانی به استان دیگر متفاوت است.مثلا در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا ایلتس ۴/۵ مورد نیاز است.
  5. در ویزای استارت آپ امکان اقامت دائم ۵نفر کارکنان اساسی تجارت به انضمام خانواده شان فراهم شده است در صورتیکه در کارآفرینی استانی معمولا یک و در صورت وجود شرایط دونفر به انضمام خانواده شان می‌توانند اقدام نمایند.
  6. در ویزای استارت آپ الزامی به شرکت در مصاحبه نیست مگر اینکه افسر مربوطه به صورت موردی درخواست نماید، اما در اکثر کارآفرینی های استانی مصاحبه با متقاضی جهت احراز قصد و توانایی راه اندازی تجارت ضروری است.
  7. در ویزای استارت آپ نوآوری و خلاقیت نوین یکی از شرایط اساسی است اما در برنامه کارآفرینی نیازی به نوآوری و خلاقیت نیست و حتی کسب و کارهای بسیار سنتی را نیز می توان به کانادا انتقال داد.

برای مشاوره رایگان مبنی براینکه واجد شرایط کدام روش هستید تماس بگیرید.