۴ توصیه مهم برای دارندگان ورک پرمیت ایرانیان، استادی پرمیت یا ویزیتور رکورد که در خاک کانادا هستند

باتوجه به اعمال سقف برای پذیرش ویزای های موقت اشخاص خارج کانادا وهمچنین اخبار احتمال افزایش دراوهای اکسپرس انتری وبرقراری مجدد دراو های تجربه کانادایی CEC و و تصویب مقررات تبدیل اقامت های موقت به دائم TR To PR اشخاص فوق داخل کانادا بهتر است ۴ کار مهم انجام دهند:

۱ارزیابی مدارک تحصیلی از طریق موسساتی مانندWES ۲اشتغال به کار و پذیرش هر پیشنهاد کاری در هر ناک شغلی( ترجیحا در TEET 0, 1, 2, 3) ۳ایجاد پروفایل اکسپرس انتری ۴دادن ازمون زبان انگلیسی یا فرانسه مورد تایید و در دست داشتن گزارش آزمون حتی با نمره پایین خصوصا برای برنامه های PNP استانی *آزمون های مورد تایید کانادا CELPIP ,IELTS, PTE برای زبان انگلیسی و TEFو TCF برای زبان فرانسوی *چنانچه گزارش ازمون های فرانسه را داشته باشید برای اقامت دایم الویت خواهید داشت انجام توصیه های فوق سبب الویت شما برای کسب اقامت دایم کانادا خواهد شد چنانچه سوال دارید پیام دایرکت دهید