اقامت دائم کانادا

بیشتربرنامه های مهاجرتی کانادا این امکان را به متقاضی میدهد که از ابتدا و بعضا در نهایت نسبت به اخذ اقامت دایم خود و اعضای خانواده خود اقدام کنید. در حدود 90 روش مهاجرت به کانادا در سطوح فدرال و استانی وجود دارد که منجر به اقامت دائم خواهد شد. هر ساله بین 350 تا 450 هزار نفر بعنوان مقیم دائم به کانادا مهاجرت میکنند، تلاش ما این است که شما هم جز این افراد باشید.  بهترین روش مهاجرت برای شما ممکن است بدترین روش مهاجرت برای دوست شما و یا حتی همسر شما باشد، بنابراین پیشنهاد علمی و منطقی ما این است که قبل از هر گونه اقدام مهاجرتی از یک مشاورمهاجرت کانادا واجد مجوز و صلاحیتدار که مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا است، مشاوره بگیرید وتوجه داشته باشید که پرداخت هزینه  حتی چند هزاردلاری به یک وکیل مهاجرت صلاحیتدار و واجد مجوز علاوه برسرمایه گذاری در وقت و انرژی روحی شما، ممکن است که در آینده چندین برابر هزینه ای که کرده اید به نفع شما باشد.  هر چند ایرانیان جز ملیتهای موفق کانادا و دیگر کشورها هستند، اما مهاجرت همیشه تصمیم درستی برای بهبود زندگی همه ایرانیان نیست. بدیهی است تصمیم به مهاجرت به کشور دیگر علاوه بر تحمیل هزینه های مادی و روحی یک تصمیم کاملا شخصی است، که اینجانب بعنوان وکیل مهاجرت صرفا قادربه ارایه اطلاعات صادقانه و درست به شما خواهم بود و تصمیم به مهاجرت بر عهده شخص شماست. در این نوشتاربعنوان مشاورواجد مجوز و عضو رسمی مهاجرت و شهروندی کانادا سعی کرده ام، مختصرا علم شما را نسبت به روش های متنوع مهاجرت به کشور زیبای کانادا افزایش دهم، امیدوارم که رضایت شما عزیزان هموطن ایرانی را کسب کرده باشم.