اخذ اقامت دائم کانادا

اقامت دائم کانادا

اکثربرنامه های مهاجرتی کانادا این امکان را به فرد میدهد که از ابتدا و در نهایت نسبت به اخذ اقامت دائم خود و نفرات خانواده خود اقدام کند. حدود 90 روش مهاجرت به کانادا در رده های فدرال و استانی وجود دارد که باعث گرفتن اقامت دائم خواهد شد. ساله بین 350 الی 450 هزار نفر بعنوان مقیم دائم به کانادا مهاجرت دارند، تلاش ما این است که شما نیز جز این افراد باشید.  بهترین روش مهاجرت برای شما ممکن است بدترین روش مهاجرت برای دوست شما و یا حتی همسر شما باشد، بنابراین پیشنهاد علمی و منطقی ما این است که قبل از هر گونه اقدام مهاجرتی از یک مشاورمهاجرت کانادا واجد مجوز و صلاحیتدار که مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا است، مشاوره بگیرید وتوجه داشته باشید که پرداخت هزینه  حتی چند هزاردلاری به یک وکیل مهاجرت صلاحیتدار و واجد مجوز علاوه برسرمایه گذاری در وقت و انرژی روحی شما، ممکن است که در آینده چندین برابر هزینه ای که کرده اید به نفع شما باشد.  ایرانیان جز ملیت های موفق کانادا و دیگر کشورها میباشند، اما مهاجرت همیشه تصمیم درستی جهت بهبود زندگی همه ایرانیها نمیباشد. واضح است تصمیم برای مهاجرت به کشور دیگر علاوه بر تحمیل هزینه های مادی و روحی یک تصمیم کاملا شخصی است، که بنده بعنوان وکیل مهاجرت تنها قادربه ارائه اطلاعات منصفانه و درست به شما خواهم بود و تصمیم به مهاجرت بر عهده خود شماست. در این مقاله بعنوان مشاورواجد مجوز و عضو رسمی مهاجرت و شهروندی کانادا تلاش کرده ام، مختصرا علم شما را نسبت به روش های متنوع مهاجرت به کشور زیبای کانادا افزایش دهم، امیدوارم که رضایت شما عزیزان هموطن ایرانی را کسب کرده باشم.