کمپین” به کانادا خوش آمدید”

دیده بان حقوق بشر کمپین ” به کانادا خوش آمدید” را با موضوع بازداشت مهاجران در زندانهای استانها راه اندازی کرد. تمرکز این کمپین بر روی زندانیان در زندانهای استانی است. سالانه کانادا هزاران مهاجر را اعم از درخواست کنندگان پناهندگی و دیگر مهاجران را زندانی می کند. آنها در سلول های انفرادی تحت مراقبت های امنیتی بالا در شرایطی سخت زندانهای استانی حبس می شوند. آنها در این کمپین از دولت کانادا خواستار لغو بازداشت مهاجران در زندانها و اعمال قانونی آن شدند.