برنامه تجاری یوکان Yukon Business Nominee Program

Yukon

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار (شامل ۳۰۰ هزار دلار دارایی نقدی)

حداقل میزان سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلار و داشتن حداقل ۱/۳ مالکیت کسب و کاری که در آن با یک شهروند یا مقیم دائم کانادا شریک هستید.

نوع سابقه کاری حداقل ۳ سال سابقه کارآفرینی/ مدیریت کسب و کار و حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی توصیه می‌شود. متقاضیان برای بازدیدهای قبلی امتیاز می‌گیرند.

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • ابتدا دریافت ویزای کار ۲ ساله

  • دریافت اقامت دائم مشروط به برآورده کردن الزامات برنامه است.

شرایط بیشتر • کسب و کار مورد نظر باید در حوزه‌ای استراتژیک باشد، طبق آنچه که توسط منطقه مشخص شده است.

  • در شبکه ارزیابی باید امتیاز بالای ۶۵ کسب کنید