برنامه خوداشتغالی فدرال Federal Self-Employed Persons Program

حداقل میزان دارایی ندارد

حداقل میزان سرمایه گذاری بر اساس طرح تجاری

نوع سابقه کاری حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط فرهنگی یا ورزشی طی ۵ سال گذشته

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز ندارد

مصاحبه در صورت درخواست اداره مهاجرت کانادا، نیاز است.

ودیعه (deposit) نیاز ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم اقامت دائم

شرایط بیشتر : داشتن مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی

  • سابقه کاری مرتبط در مشاغل معین شده توسط دولت کانادا
  • اثبات داشتن توانایی مالی کافی برای ساپورت خود متقاضی و خانواده‌اش برای حداقل یک سال اول زندگی در کانادا
  • کسب حداقل ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در سیستم امتیاز بندی این برنامه بر اساس ۵ فاکتور: تحصیلات، سن، تجربه کاری، مهارت زبان و انطباق پذیری.