برنامه خود اشتغالی کبک Quebec Self-Employed Worker Program

Quebec

حداقل میزان دارایی ۱۰۰ هزار دلار کانادا

حداقل میزان سرمایه گذاری نیاز ندارد

نوع سابقه کاری داشتن حداقل دو سال سابقه خوداشتغالی در حرفه یا تجارتی که قصد دارید در کبک آن را انجام دهید.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی توصیه می‌شود

مصاحبه ممکن است به عنوان بخشی از فرایند بررسی پرونده مورد نیاز باشد.

ودیعه (deposit) •

 برای کسب و کاری در منطقه شهری مونترال، حداقل ۵۰ هزار دلار در یک موسسه مالی محلی پرداخت کنید.

  • برای کسب و کاری بیرون از منطقه شهری مونترال، حداقل ۲۵ هزار دلار در یک موسسه مالی محلی پرداخت کنید.

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم پس از گرفتن گواهی گزینش کبک (CSQ)، اقامت دائم کانادا دریافت می‌شود.

شرایط بیشتر • ارائه اسنادی که نشان دهنده توانایی مالی کافی متقاضی باشد.

  • مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مورد نیاز است