برنامه مالک/گرداننده مزرعه در ساسکاچوان Saskatchewan Immigrant Nominee Program – Farm Owner/Operator Category

Saskatchewan

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ندارد

نوع سابقه کاری سابقه مالکیت و راه اندازی مزرعه با استفاده از شیوه‌های کشاورزی مشابه با آنچه که در مزرعه داری ساسکاچوان استفاده می‌شود.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) طرح تاسیس مزرعه (Farm Establishment Plan) مورد نیاز است.

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه در صورت درخواست استان مورد نیاز است

ودیعه (deposit) ۷۵,۰۰۰ دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم دریافت اقامت دائم پس از گرفتن گواهی انتخاب استانی

شرایط بیشتر • ارسال طرح تاسیس مزرعه

  • امضای توافقنامه اجرایی با استان