برنامه مجوز کار جزیره پرنس ادوارد Prince Edward Island PNP – Work Permit Stream

حداقل میزان دارایی ۶۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۱۵۰ هزار دلار

نوع سابقه کاری سابقه مدیریتی

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی توصیه می‌شود

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) اگر درخواست رد یا ارسال آن لغو شود، ۷۵۰۰ دلار از ۱۰ هزار دلار مبلغ اپلیکیشن فی بازپرداخت می‌شود.

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • ابتدا مجوز کار موقت دریافت می‌شود. برای ارسال درخواست ورک پرمیت، باید از استان نامه حمایتی بگیرید.

  • پس از برآوردن تمام شروط و بندهای توافقنامه اجرایی با استان، گواهی انتخاب استانی دریافت می‌کنید.

شرایط بیشتر • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

  • نمره CLB4 در انگلیسی یا فرانسوی
  • محدودیت سنی بین ۲۱-۵۹ سال