برنامه ویزای استارت آپ فدرال Federal Start-Up visa Program

ویزای استارت آپ فدرال

کمترین میزان دارایی ندارد

کمترین میزان سرمایه گذاری از طرف سازمان‌های حامی انجام میگردد. اگر سرمایه گذاری از طرف ونچر کپیتال‌ها یا انکوباتورها باشد، میزان سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار و چنانچه از سمت انجل اینوستورها باشد، مبلغ آن ۷۵ هزار دلار است.

نوع سابقه کاری سابقه کاری مورد نیاز است اما حوزه شغلی خاصی مد نظر نیست.

سابقه مدیریتی نیاز است

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیازمیباشد

سفر اکتشافی نیاز ندارد

مصاحبه در صورت درخواست اداره مهاجرت کانادا، نیاز است.

ودیعه (deposit) نیاز ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت-اقامت دائم

:شرایط بیشتر

داشتن نامه حمایت یا ساپورت از یکی از سازمان‌‌های حامی
اثبات داشتن توانایی مالی مورد نیاز برای ساپورت خود متقاضی و خانواده‌اش جهت زندگی در کانادا. میزان تمکن لازم، به تعداد افراد خانواده بستگی دارد.