برنامه ویزای استارت آپ فدرال Federal Start-Up visa Program

حداقل میزان دارایی ندارد

حداقل میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاری از طرف سازمان‌های حامی انجام می‌شود. اگر سرمایه گذاری از طرف ونچر کپیتال‌ها یا انکوباتورها باشد، میزان سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار و اگر از سمت انجل اینوستورها باشد، مبلغ آن ۷۵ هزار دلار است.

نوع سابقه کاری سابقه کاری مورد نیاز است ولی حوزه شغلی خاصی مد نظر نیست.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز ندارد

مصاحبه در صورت درخواست اداره مهاجرت کانادا، نیاز است.

ودیعه (deposit) نیاز ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم اقامت دائم

:شرایط بیشتر

  • داشتن نامه ساپورت از یکی از سازمان‌‌های حامی
  • اثبات داشتن توانایی مالی کافی برای ساپورت خود متقاضی و خانواده‌اش برای زندگی در کانادا. میزان تمکن لازم، به تعداد افراد خانواده بستگی دارد.