برنامه کارآفرینی اصلی بریتیش کلمبیا BC PNP Entrepreneur Immigration Stream

British Columbia

این برنامه فعلا متوقف شده است.

حداقل میزان دارایی ۶۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار دلار یا ۴۰۰ هزار دلار در صورت پیشنهاد یکی از اعضای کارکنان کلیدی

نوع سابقه کاری

حداقل ۳ سال سابقه مالکیت کسب و کار یا تجربه مدیریت
یا

حداقل چهار سال سابقه در مدیریت سطح ارشد
یا

حداقل یک سال سابقه مالکیت کسب و کار و نیز تجربه مدیریت و همچنین حداقل دو سال سابقه مدیریت ارشد در طی ۱۰ سال گذشته
سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد (استان، اطلاعات را روی دراوهای قبلی منتشر می‌کند)

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی توصیه می‌شود

مصاحبه در صورت درخواست استان

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • ابتدا دریافت ورک پرمیت و کار کردن به مدت ۲ سال در استان بریتیش کلمبیا، سپس دریافت گواهی انتخاب استانی و در نهایت اقدام برای اقامت دائم کانادا

دریافت اقامت دائم مشروط به اجرا و نیز راه اندازی کسب و کار مورد نظر میباشد
شرایط بیشتر ایجاد اشتغال برای حداقل یک شهروند یا مقیم دائم کانادا