برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا پایلوت منطقه‌ای BC PNP Entrepreneur Immigration – Regional Pilot

British Columbia

حداقل میزان دارایی ۳۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار

نوع سابقه کاری

حداقل ۳ سال سابقه مالکیت کسب و کار یا تجربه مدیریت
یا

حداقل چهار سال سابقه مدیریت در سطح ارشد
یا

حداقل یک سال سابقه مالکیت کسب و کار و نیز تجربه مدیریت و همچنین حداقل دو سال سابقه مدیریت ارشد طی ۱۰ سال گذشته
سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد (استان، اطلاعات را روی دراوهای قبلی منتشر می‌کند)

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه در صورت درخواست استان

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت- اقامت دائم ، ابتدا دریافت ورک پرمیت و کار کردن به مدت حداقل ۱۲ ماه پیش از انتخاب استانی و بعد دریافت گواهی انتخاب استانی و بعد اقدام برای اقامت دائم کانادا

دریافت اقامت دائم مشروط به اجرا و نیز راه اندازی کسب و کار مورد نظر میباشد
شرایط بیشتر ؛ دریافت توافقنامه از نماینده محلی منطقه مورد نظر لازم میباشد و نیز نمایندگان محلی باید کارآفرینان را به برنامه منتخب استانی بریتیش کلمبیا BC PNP ارجاع دهند.

کارآفرینان می باید برای حداقل یک شهروند یا مقیم دائم کانادا کار تمام وقت و دائمی ایجاد کنند