برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا Nova Scotia Nominee Program – Entrepreneur Stream

حداقل میزان دارایی ۶۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۱۵۰ هزار دلار

نوع سابقه کاری • حداقل ۳ سال سابقه مالکیت یک کسب و کار و داشتن سهم حداقل %۳۳.۳ از آن، طی ۱۰ سال گذشته

یا

  • بیش از ۵ سال سابقه کاری به عنوان مدیر ارشد، طی ۱۰ سال گذشته

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد (استان، اطلاعات را بر روی دراو(قرعه) ها قبلی منتشر می‌کند)

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی در صورت خرید بیزینس لازم است.

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • ابتدا دریافت ورک پرمیت و راه اندازی بیزینس به مدت حداقل یک سال. سپس دریافت گواهی انتخاب استانی و اقدام برای اقامت دائم کانادا

  • دریافت اقامت دائم مشروط به رعایت الزامات برنامه است.

شرایط بیشتر • سابمیت پروفایل “ابراز علاقه‌مندی” (EOI)

  • حداقل نمره CLB 5 در انگلیسی یا فرانسوی