برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک New Brunswick PNP Entrepreneur Stream

میزان دارایی ۶۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلار

نوع سابقه کاری

  • داشتن حداقل ۳ سال سابقه مالکیت یک کسب و کار طی ۵ سال گذشته

یا

  • داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت ارشد یک کسب و کار در ۵ سال اخیر

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد و باید برای استان منفعت اقتصادی داشته باشد.

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ۱۰۰,۰۰۰ دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم درخواست برای اقامت دائم پس از دریافت گواهی انتخاب استانی

شرایط بیشتر • محدودیت سنی بین ۲۲ تا ۵۵ سال

  • ارائه نمره زبان CLB5 انگلیسی یا فرانسوی در هر چهار مهارت زبانی
  • داشتن حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی تمام وقت