برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک New Brunswick PNP Entrepreneur Stream

New Brunswick

میزان دارایی ۶۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلار

نوع سابقه کاری

داشتن حداقل سه سال سابقه مالکیت در یک کسب و کار در طول ۵ سال گذشته
یا

داشتن حداقل پنج سال سابقه مدیریت ارشد کسب و کار در ۵ سال گذشته
سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد و باید برای استان منفعت اقتصادی داشته باشد.

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ۱۰۰,۰۰۰ دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم درخواست برای اقامت دائم پس از دریافت گواهی انتخاب استانی

شرایط بیشتر • محدودیت سنی بین ۲۲ تا ۵۵ سال

ارائه نمره زبان CLB5 انگلیسی یا فرانسوی در هر چهار مهارت زبانی
داشتن حداقل ۲ سال تحصیلات دانشگاهی تمام وقت