برنامه کشاورزان خود اشتغال آلبرتا Alberta Self-Employed Farmer Stream

کشاورزان خود اشتغال آلبرتا

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار دلار برای یک کسب و کار کشاورزی که در زمینه کشت گیاهان، دامداری و یا پرورش ماهی و غیره فعالیت می‌کند.

نوع سابقه کاری تجربه مدیریت مزرعه در یک کسب و کار کشاورزی موجود

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی توصیه می‌شود

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم پس از دریافت گواهی انتخاب استانی، اقامت دائم کانادا دریافت می‌شود.

شرایط یک نهاد مالی کانادایی مب باید کسب و کار کشاورزی پیشنهاد شده در آلبرتا را تامین مالی کند