تحصیل در استان نوا اسکوشیا

Nova Scotia

در کانادا استان نوا اسکوشیا با سیستم کامیونیتی کالج عالی و بیش از۱۰ دانشگاه و طبیعیتی زیبا از مقاصد مهم تحصیلی در این کشور است. در این استان جزیره Cape Breton و Nova Scotia peninsula و بیش از ۳۰۰۰ جزیره کوچک وجود دارد. همچنین این استان به سواحل زیبا و زیبایی طبیعی و غذاهای خوشمزه معروف است. دانشگاه های عالی مانند دالهاوزی در این استان قراردارند.

دانشگاه‌های استان نوا اسکوشیا

دانشگاه دالهاوزی

دانشگاه آکیدیا

دانشگاه مانت سنت وینسنت

دانشگاه سنت ماریز

ترینیتی سنت ماریز

دانشگاه سنت آن

کالج‌های استان نوا اسکوشیا

Nova Scotia Community College (NSCC)

فرصت‌های مهاجرت پس از تحصیل

روش های اختصاصی استان نوا اسکوشیا

Nova Scotia Nominee Program NSNP

از یکی از موسسات معتبر و دولتی کانادا در دوره معتبر که بیش از دو سال (یا یک سال در دوره های post-graduate certificate) و تمام وقت است فارغ التحصیل شده باشند یا شرایط دانشجوی تمام وقت را حفظ کرده باشد.

Atlantic International Graduate program

آب و هوای استان نوا اسکوشیا

C° 25 بالاترین دمای استان

بهار ۰ تا ۱۰ درجه

تابستان ۲۰ تا ۲۵ درجه

پاییز ۵ تا ۱۰ درجه

زمستان ۵ تا ۵