تحصیل در استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا با ۱۰ دانشگاه و سیستم کامیونیتی کالج عالی و طبیعیت زیبا از مقصد های مهم تحصیلی در کانادا میباشد. استان نوااسکوشیا شامل بیش از ۳۰۰۰ جزیره کوچک و جزیره Cape Breton و Nova Scotia peninsula میباشد. این استان به زیبایی طبیعی و سواحل زیبا و غذاهای لذیذ معروف است. دانشگاه های با کیفیت عالی مانند دانشگاه دالهاوزی در این استان هستند.

 

دانشگاه‌های استان نوا اسکوشیا

دانشگاه دالهاوزی

دانشگاه آکیدیا

دانشگاه مانت سنت وینسنت

دانشگاه سنت ماریز

ترینیتی سنت ماریز

دانشگاه سنت آن

 

کالج‌های استان نوا اسکوشیا

Nova Scotia Community College (NSCC)

فرصت‌های مهاجرت پس از تحصیل

روش های اختصاصی استان نوا اسکوشیا

Nova Scotia Nominee Program NSNP

از یکی از موسسات معتبر و دولتی کانادا در دوره معتبر که بیش از دو سال (یا یک سال در دوره های post-graduate certificate) و تمام وقت است فارغ التحصیل شده باشند یا شرایط دانشجوی تمام وقت را حفظ کرده باشد.

Atlantic International Graduate program

 

آب و هوای استان نوا اسکوشیا

C° 25 بالاترین دمای استان

بهار ۰ تا ۱۰ درجه

تابستان ۲۰ تا ۲۵ درجه

پاییز ۵ تا ۱۰ درجه

زمستان -۵ تا ۵