تحصیل در استان نیوبرانزویک

New Brunswick

در استان نیوبرانزویک بیشتر از ۱۰۰ ملیت در حال تحصیل در دانشگاه اصلی این استان یعنی دانشگاه نیوبرانزویک هستند. دو زبانفرانسوی و انگلیسی زبان های رسمی این استان بوده و سنتجان (Saint John) بزرگترین شهر این استان میباشد. دانشگاه نیوبرانزویک دو کامپوس در پایتخت و بزرگترین شهر این استان دارد. همچنین بزرگترین دانشگاه فرانسوی زبان (در خارج از استان کبک) که همان دانشگاه مونکتون در شهر مونکتون می‌باشد در استان نیوبرانزویک قرار گرفته است.

مزایای تحصیل در نیوبرانزویک

تحصیل در محیط دو زبانه انگلیسی و فرانسوی

هزینه تحصیل و زندگی مقرون به صرفه

دانشگاه‌های استان نیوبرانزویک

دانشگاه نیوبرانزویک

دانشگاه مانت آلیسون

کالج‌های استان نیوبرانزویک

New Brunswick Community College

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

New Brunswick College of Craft and Design

Maritime College of Forest Technology

private occupational training institutions

فرصت‌های مهاجرت پس از تحصیل

روش های اختصاصی استان نیوبرانزویک

اکسپرس اینتری نیوبرانزویک در گروه نیروی کار

افرادی که از کالج ها یا دانشگاه های استان نیوبرانزویک فارغ التحصیل شده اند در اقدام برای اقامت دائم در ظرفیت مربوط به این استان در سیستم اکسپرس اینتری از اولیت برخوردار بوده و شانس آنها بسیار بیشتر از سایر متقاضیان است .

Atlantic International Graduate program

آب و هوای استان نیوبرانزویک

C° 4 –کمترین دمای استان

استان نیوبرانزویک دارای آب و هوای مرطوب بوده که در زمستان بسیار سرد و در تابستان کمی گرم میباشد. پاییز و بهار کوتاه و خنک نیز از مشخصه های هوای این استان هستند.