تحصیل در استان نیوفاندلند و لابرادور

Newfoundland

این استان شرقی ترین نقطه کانادا میباشد. استان از دو بخش تشکیل شده است. لابرادور که به خاک کانادا متصل است و جزیره نیوفانلاند. اکثر مردم در پایتخت استان یعنی St. John’s زندگی میکنند. به تازگی این استان برای انرژی و منابع طبیعی بسیار مورد توجه است. دانشگاه مموریال نیوفانلاند بزرگترین دانشگاه این استان بوده که با بیش از ۱۰۰ رشته در تمام مقاطع تحصیلی در شهر سنتجان مرکز این استان قراردارد.

دانشگاه‌های استان نیوفانلاند و لابرادور

دانشگاه مموریال نیوفاندلند

کالج‌های استان نیوفانلاند و لابرادور

Sir Wilfred Grenfell College

College of the North Atlantic

فرصت‌های مهاجرت پس از تحصیل

روش های اختصاصی استان نیوفانلاند و لابرادور

چه افرادی واجد شرایط هستند؟

از یک موسسه دولتی و معتبر در دوره معتبرکه بیش از دو سال (یا یک سال در دوره های post-graduate certificate) و تمام وقت فارغ التحصیل شده باشندو یا واجد شرایط دانشجوی تمام وقت باشند.

باید حداقل نیم دوره راسپری کرده باشد.

باید دو سال بیشتر از فارغ التحصیلی نگذشته باشند.

دارای پیشنهاد شغلی معتبر در شغل مرتبط با تحصیل باشند.

در زمان اقدام دارای ویزای معتبرکانادا باشد.

توانایی اثبات توان مالی و همچنین توان ساپورت خود و همراهان را دارا باشند که بتواند بطور موفقیت آمیزدر این استان مستقر شوند

اثبات مهارت زبانی:

اگر رشته مربوط به گروه شغلی A B 0 باشند اثبات دانش زبان از طریق ارایه نامه از کارفرما یا ارایه مدرک تحصیلی و/یا شغلی.

اگر در گروه شغلی C یا D باشند باید حداقل نمره زبان را با نتیجه یکی از آزمون های معتبر ارایه دهند. حداقل نمره مورد نظر به صورت زیر میباشد.

IELTS General: Listening: 4.5 | Writing: 4 | Reading: 3.5 | Speaking: 4

CELPIP-General: Listening: 4 | Writing: 4 Reading: 4 || Speaking

TEF: la compréhension de l’oral : 145 | la compréhension de l’écrit : 121 | l’expression écrite : 181 | l’expression orale : 181

اگر تحصیلات خود را درخارج از نیوفاندلاند و لابرادوردر مقطع post-secondary گذرانده اید پیش از ارایه درخواست اقامت دایم کانادا باید یک سال در شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود کارکرده باشید.

Atlantic International Graduate program

آب و هوای استان نیوفانلاند و لابرادور

C° 15 گرم‌ترین دمای استان

این استان آب و هوایی سرد و در زمستان پوشیده از برف با دمای ۵تا ۳۰را داراست و در تابستان که حدودا دو ماه در سال می‌باشد هوایی خنک و بین ۱۰ تا ۱۵ درجه را داراست.