ویزای بازدید تجاری کانادا Business Visitors

ویزای استارت آپ فدرال

ویزای بازدید تجاری کانادا Business Visitors

ويزای ويزيتوری بيزينس– در بسياری از موارد کار بدون داشتن ويزای کار

کسانی که به منظور تجارت به کانادا مسافرت می‌کنند لازم نيست ويزای کار کانادا داشته باشند . سفر تجاری (Business Visit)،  به سفری گفته می‌شود که برای شرکت در کارهای تجاری بين المللی و نه برای کار در بازار کانادا صورت ميگيرد.

يکی از بزرگترين اقتصاد های جهان کاتادا است که سالانه هزاران نفر بازديدکننده تجاری کوتاه مدت را به خود جذب می کند. اين کشور با اقتصادی در مسير بازار بين المللی و به عنوان عضوی از سازمان OECD و گروه 7 (G7) است . همچنين صاحب حق امضای توافقنامه  تجارت آزاد آمريکای شمالی،می باشد و تلاش می کند اطمينان حاصل کند که بازديدکنندگان تجاری برای سفرهای تجاری خود به کانادا سفر کنند. با توجه به ماهيت کار و همچنين مليت فرد، بعضی از بازديدکنندگان تجاری برای انجام فعاليت های تجاری خود می توانند بدون نياز به مجوز کار وارد کشور شوند.

بازدیدکنندگان تجاری باید موارد زیر را به نشان دهند :

برنامه اقامت کمتر از 6 ماه

نشان دهند که قصد کار در بازار کانادا را ندارند.

مکان اصلی کسب و کار و منبع درآمد و سود بايد در خارج از کانادا باشد.

اسناد تکميلی که از درخواست آنها حمايت کند.

مدارک اصلی ورود به کانادا :

سند های معتبر سفر مثل پاسپورت را همراه داشته باشند.

بودجه مالی کافی برای اقامت و بازگشت به خانه را داشته باشند.

در پايان بازديد از کانادا قصد خارج شدن داشته باشند.

فرد سابقه جنايی، امنيتی یا خطرهای بهداشتی و سلامتی برای مردم کانادا را نداشته باشد.

دلیل سفر یک بازدیدکننده تجاری باید یکی از موارد زیر باشد:

حضور در جلسه ها ،کنفرانس ها، همايش ها و امور تجاری

به نفع يک موجوديت خارجی خريد کالا يا خدمات کانادايی

اخذ سفارش کالا و خدمات

در کارهای عملی مانند حوزه ساخت و ساز و ارائه خدمات پس از فروش

در يکی از شرکت های کانادايی مادر آموزش ديدن برای کار در شرکتهای خارج از کانادا

توسط يک شرکت خارجی آموزش دادن به کارمندان شرکت های تابعه کانادايی

بازديدکنندگان تجاری کانادا بايد ويزای اقامت موقت (TRV/ Temporary Resident Visa ) یا يک مجوز ورود الکترونیکی (eTA/Electronic Travel Authorization ) داشته باشند.

فراهم کردن امکانات بيزينس برای تاجران بين المللی، برای تداوم موفقيت اقتصادی کشور امر بسیار مهمی می باشد. به طور مثال، کشورهايی که تفاهم نامه‌های تجاری يا مشارکت اقتصادی قدرتمندی با کانادا دارند به بازديدکنندگان تجاری اين کشور ها اجازه می دهند تا حد ممکن سفر راحتی به کشورشان داشته باشند. يکی از جنبه های مهم برای چشم انداز تجاری و موفقيت اقتصادی کانادا صادر کردن ويزای دو‌طرفه است.

خدمات پس از فروش یا اجاره

چه افرادی نياز به مجوزکار کانادا ندارند

کسانی که در کارهای تعميراتی و نگهداری، نصب وراه اندازی و نظارت بر آن و ازمايش تجهيزات صنعتی و تجاری (مانند نرم افزارهای کامپيوتری) فعاليت می کنند، می توانند بازديدکننده تجاری تلقی شوند .

خدمات نصب و راه اندازی که معمولاً در صنايع ساختمان استفاده می‌گردد همانند لوله کشی و برق را در بر نمی گيرد.

اين بند همچنين شامل افرادی است که به دنبال ورود به حوزه تعمير يا خدمات تخصصی تجهيزات خريداری شده يا اجاره شده از خارج کانادا هستند که خدمات را به عنوان قسمتی از قرارداد اصلی يا قرارداد تمديد فروش، اجاره، و قراردادهای گارانتی يا خدماتی عنوان کرده اند.

خدمات بعد از فروش و اجاره شرايطی را که در قرارداد فروش يا اجاره و يا سفارش خريد برای ارتقا نرم افزار که قبلا فروخته يا اجاره شده است، را شامل می شود. کسی که برای نصب، پيکربندی يا آموزش نرم افزارهای پيشرفته به کانادا سفر می کند، به عنوان بازديدکننده تجاری در نظر گرفته می شود. يک قرارداد فروش يا اجاره يا سفارش خريد برای نرم افزار پيشرفته توافق جديدی برای يک محصول جديد است. لطفا دقت کنيد که کارهای ساختمانی شامل اين بند نمی شوند.

گارانتی یا تفاهم نامه سطح خدمات

در قراردادهای گارانتی تفاهم نامه سطح خدمات، برای اينکه شخص، بازديدکننده تجاری در نظر گرفته شود، گارانتی يا سطح خدمات بايد بصورت قسمتی از فروش يا اجاره و يا ضميمه قراداد اصلی درج گردد.

قراردادهای خدماتی که بعد از امضای قرارداد فروش يا اجاره با شخص ثالث مورد مذاکره قرار می گيرند، شامل اين قانون نمی شوند. در صورتی که خدمات انجام شده در کانادا شامل گارانتی نباشد، بصورت کلی اجازه کار و مجوز LMIA لازم است.

چه افرادی بازدیدکننده تجاری تلقی نمی شوند.

در صورتی که کارفرمای کانادايی به طور مستقيم برای دريافت سرويس از يک شرکت غيرکانادايی ارتباط برقرار کند، کارمند شرکت خارجی که برای شرکت کانادايی این خدمات را انجام ميدهد، احتياج به يک مجوز کار کانادا دارد.

اين مورد، جزو شرايطی است که در اکثر توافقنامه های تجارت آزاد آمريکای شمالی (NAFTA) به وقوع می پيوندد. شرکت خارجی فقط به خاطر اينکه به طور مستقيم پرداختی از منابع کانادايی دريافت می کنند، نميتوانند بازديد کننده تجاری تلقی شوند. از آنجايی که بين شرکت کانادايی و کارفرمای فرد استخدام شده، قراردادی بسته شده است،  فرد وارد بازار کار کانادا می شود و از آنجايی که کارفرمای خارجی برای خدماتی که ارائه می دهد، پول دريافت می کند، فرض بر اين است که نيروی کار از يک منبع کانادايی حقوق دريافت کند. در نتيجه اين افراد را نمی توان به عنوان یک بازدیدکننده تجاری به شمار اورد.

برای مثال يک پروژه‌ زيرساختی در کانادا برای انجام خدمات برنامه ريزی شهری در ايالت متحده، قرارداد می بندد و گروه کوچکی را برای انجام این پروژه در کانادا به آنجا می فرستد. اعضای اين گروه در کانادا کار می کنند و شرکت برای مشارکت دراين پروژه دستمزد دريافت می کند. بنابراين افراد اين گروه معيارهای لازم برای بازديدکننده ی تجاری کانادا را ندارند .

افرادی که قصد ورود به بازار کار کانادا را دارند نيازمند يک مجوز کار موقت هستند. ساير افرادی که به صورت کوتاه مدت و تحت شرايط خاصی در کانادا کار می کنند می تواند بدون مجوز کار در کانادا کار کنند و به عنوان بازديدکننده تجاری نيز در نظر گرفته نشوند.